KEPUTUSAN KEPALA DESA KONDANGJAJAR NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA KONDANGJAJAR NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENGESAHAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK) DESA KONDANGJAJAR KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN

Dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.

Susunan Pengurus TP-PKK Desa Kondangjajar Masa Bakti2022–2025

NO NAMA JABATAN
1 ATING FATIMAH KETUA
2 NURHAYATI WAKIL KETUA
3 HESTI NURYANI SEKRETARIS
4 DEPI LESTARI WAKIL SEKRETARIS
5 DARSIH BENDAHARA
6 ATIN HARTINI KETUA POKJA I
7 HENHEN HENDRAYANI ANGGOTA
8 EMA ROHMAH NURFITRIANI ANGGOTA
9 YUNINGSIH ANGGOTA
10 RODASIH ANGGOTA
11 HANHAN SRI HANDAYANI KETUA POKJA II
12 INAY SUPIANINGSIH ANGGOTA
13 TITIN KURNIA ANGGOTA
14 ANGGI LESTARI ANGGOTA
15 YENI FARIDA ANGGOTA
16 RESTI KETUA POKJA III
17 ADAH JUBAEDAH ANGGOTA
18 YUNI MULYATI ANGGOTA
19 TETI HAYATI ANGGOTA
20 MIRA NURLELA ANGGOTA
21 TENI FITRIYATIN KETUA POKJA IV
22 ENOK RATNA SUKMAWATI WIJAYA ANGGOTA
23 ANISA TRI LESTARI ANGGOTA
24 ELIN SURUROH ANGGOTA
25 NENI SURYANI ANGGOTA

Data Diolah Tahun 2024